CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ & HỦY

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

* Cách 1: Đăng ký dịch vụ qua SMS
  Gói ngày: Soạn DK1 gửi 9194
  Gói tuần: Soạn DK/DK7 gửi 9194
  Gói tháng: Soạn DK30 gửi 9194
  Gói ngày VIP: Soạn VIP gửi 9194
  Gói RTD3: Soạn DK RTD3 gửi 9194

* Cách 2: Đăng ký dịch vụ trực tiếp trên website của dịch vụ: http://ringtunes.vinaphone.com.vn/

* Cách 3: Đăng ký dịch vụ qua kênh IVR, bằng cách gọi 9194 và làm theo hướng dẫn

ĐĂNG KÝ GÓI BÀI HÁT

* Cách 1: Đăng ký dịch vụ qua SMS, bằng cách soạn DKV gửi 9194

* Cách 2: Đăng ký dịch vụ trực tiếp trên website của dịch vụ: http://ringtunes.vinaphone.com.vn/

HỦY DỊCH VỤ

* Cách 1: Đăng ký dịch vụ qua SMS, bằng cách soạn HUY gửi 9194

* Cách 2: Đăng ký dịch vụ trực tiếp trên website của dịch vụ: http://ringtunes.vinaphone.com.vn/

* Cách 3: Đăng ký dịch vụ qua kênh IVR, bằng cách gọi 9194 và làm theo hướng dẫn