CÁCH THỨC SỬ DỤNG

THAM KHẢO NỘI DUNG CÁC BẢN NHẠC ƯU THÍCH

* Cách 1: Truy cập vào website của dịch vụ http://ringtunes.vinaphone.com.vn/

* Cách 2: Truy cập vào ứng dụng của dịch vụ: http://ringtunes.vinaphone.com.vn/app

* Cách 3: Gọi tới tổng đài 9194 và làm theo hướng dẫn để nghe bài hát

* Cách 4: Thao khảo nội dung qua tờ rơi giới thiệu dịch vụ

MUA VÀ TẶNG BÀI HÁT

* Cách 1: Mua và tặng bài hát qua SMS

  Để mua bài hát theo mã và cài đặt mặc định cho nhạc chờ của bạn, soạn: Tai_MaBaiHat gửi 9194

  Để mua bài hát theo tên bài hát và cài đặt mặc định cho nhạc chờ của bạn, soạn: Tai_TenBaiHat gửi 9194

  Để mua bài hát theo tên bài hát và cài đặt mặc định cho một số điện thoại cụ thể, soạn: Tai_MaBaiHat_Sodienthoai gửi 9194

  Để mua bài hát theo tên bài hát và cài đặt mặc định cho một nhóm cụ thể, soạn: Tai_MaBaiHat_TenNhom gửi 9194

  Để tặng bài hát theo tên bài hát theo mã bài hát, soạn: Tang_MaBaiHat_Sodienthoai gửi 9194

  Tính năng cài đặt nhạc chờ ngẫu nhiên:, soạn NN gửi 9194

* Cách 2: Cài đặt qua trực tiếp trên website của dịch vụ: http://ringtunes.vinaphone.com.vn/

* Cách 3: Cài đặt qua tổng đài IVR 9194

TÌM KIẾM NHẠC CHỜ

* Tra cứu mã bài hát cụ thể: soạn: TK_Tenbaihat gửi 9194

* Tra cứu mã bài hát HOT trên hệ thống soạn: TK_HOT gửi 9194

* Tra cứu mã bài hát mới trên hệ thống: soạn: TK_MOI gửi 9194

* Tra cứu mã bài hát theo ca sĩ: soạn: TKCASI_Tencasi gửi 9194